Sociale veiligheid

Seksuele Intimidatie: Een belangrijk onderwerp dat aandacht verdient

Seksuele intimidatie is een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen, en dat is terecht. Het is een probleem dat zich in verschillende vormen voordoet en zowel mannen als vrouwen kan treffen. In deze blog belichten wij een specifieke situatie uit onze praktijk om te laten zien dat seksuele intimidatie niet altijd is wat het lijkt.

Goedbedoelende hulp en verkeerde interpretatie

In onze maatschappij zijn er mannen die graag willen helpen wanneer ze zien dat iemand in gevaar is. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, want de meeste mensen hebben het beste met anderen voor. Ze willen voorkomen dat er letsel ontstaat of erger nog, dat iemand komt te overlijden. Maar wat gebeurt er als goedbedoelde hulp verkeerd wordt geïnterpreteerd?

Een voorval dat we meemaakten in onze praktijk illustreert dit dilemma. Een man zag een vrouw wankelen op een gevaarlijke plek en greep instinctief naar haar heupen om haar te redden. Ze hing op dat moment 1,5 meter boven de grond en een val op haar achterhoofd zou ernstige schade kunnen veroorzaken, zo niet blijvende invaliditeit. Zijn intentie was duidelijk: hij wilde helpen en voorkomen dat er iets ergs gebeurde.

Fysiek contact

Maar in plaats van waardering voor zijn actie, werd hij later ontslagen. De reden? Hij had de vrouw bij haar heupen vastgepakt. Deze gebeurtenis roept belangrijke vragen op. Moeten mensen nog willen helpen als ze na een reddingsactie beschuldigd kunnen worden van ongepast gedrag? Moeten we ons terughoudend opstellen, zelfs als we zien dat iemand in gevaar is?

Soms vereist hulp fysiek contact. Denk aan situaties waarbij mond-op-mondbeademing op straat nodig is om iemands leven te redden. Mensen die mentaal gezond zijn, willen niet dat anderen sterven. Ze willen helpen, en soms is dat alleen mogelijk door iemand aan te raken.

Kapot en voor het leven getekend

Maar hoe liep dit verhaal af? Vlak voor zijn ontslag gebeurde er iets dat nog meer vragen opriep. De vrouw die hij had gered, samen met een vriendin, wachtte hem op. Ze schuurden zich tegen hem aan en waarschuwden hem dat hij, zelfs als zij tegen hem aanstonden, niet aan hen mocht zitten. Deze man is voor het leven getekend door deze ervaring.

Deze situatie roept vele vragen op. Waarom werd deze man zonder hoor en wederhoor ontslagen? Waarom grepen omstanders niet in om de waarheid te achterhalen? Het leven van deze man is kapotgemaakt door de beschuldigingen.

Rol van vertrouwenspersonen en arbokerndeskundigen

Tijdens de afsluiting van de Summerschool 2023 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen in opdracht van het SGBO hebben wij herhaaldelijk benadrukt hoe belangrijk het is om goed onderzoek te doen en een ‘vertrouwenspersoon’ te zijn voor degenen die onze hulp nodig hebben.

Een vertrouwenspersoon kan mensen de eerste hulp bieden of de weg wijzen. De bedrijfsarts kan inschatten of er gezondheidsschade bestaat. Voor gedegen onderzoek zijn andere competenties vereist: “Dit vergt [..] de beheersing van uiteenlopende disciplines als arbeidsrecht en organisatiesociologie” (De Vries, 2023)

Als professionals in de arbozorg is het onze verantwoordelijkheid om te adviseren over een veilige omgeving en om zorgvuldig onderzoek te doen wanneer er beschuldigingen van seksuele intimidatie zijn. We moeten streven naar rechtvaardigheid en waarheidsvinding en voorkomen dat onschuldige mensen onnodig lijden. Laat ons allemaal bewust blijven dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn en samenwerken om arbeidsomstandigheden te creëren waarin iedereen veilig en met respect behandeld wordt, ongeacht hun geslacht.

Leestip:
  • Michiel de Vries (2023), Kapot, Hoe vilein is de deugindustrie?, Blauwburgwal.
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn