Praktische informatie

Onze docenten, begeleiders en beoordelaars zetten zich actief in om het zelfvertrouwen van de deelnemers positief te beïnvloeden. Doordat onze opleidingen en masterclasses zijn gecertificeerd of geaccrediteerd staat kwaliteit voorop.
Accreditatie

De post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige is geaccrediteerd door KIWA Hobeon en CIIO

De post-hbo Arbeids- en Orgnisatiedeskundige is eveneens geregistreerd als erkende post-hbo opleiding door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. 

Als je geslaagd bent ontvang je een diploma van Hollands College. Vervolgens mag je een toets aanvragen bij een Certificerende Instelling voor de persoonscertificering “Arbokerndeskundige A&O”. Daarna kun je als arbokerndeskundige aan de slag. 

Hoe zit het met de certificering en PE-punten voor post-master A&O?

Voor deze opleiding ontvang je een Proeve van Bekwaamheid. Voor een Proeve van Bekwaamheid leer je alles over de kerntaken van het beroep. Dit doe je door verschillende leeropdrachten uit te voeren onder begeleiding van ervaren docenten. De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit 2 delen: 

  • het uitvoeren van de dossier opdrachten (Hollands College).
  • begeleiding en supervisie bij het opstellen van het examenportfolio.

De examinator van de Certificerende Instelling (in 2023 is dat Hobéon) observeert je en beoordeelt de examenopdrachten aan de hand van de eisen gesteld in de Arbowetgeving.

Arbokerndeskundige A&O

Wanneer je slaagt voor de examencommissie van Hobéon SKO ontvang je een certificaat “Arbokerndeskundige A&O”. Dit certificaat geeft je de bevoegdheid om de systeem RI&E en de scope RI&E-PSA te toetsen en hierover te adviseren. 

Wie zijn de vier arbo-deskundigen?

Organisaties in Nederland moeten zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (ook wel kerndeskundige genoemd). Dit zijn de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

De arbeids- en organisatiedeskundige geeft advies over werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting

Hoe kan ik vrijstelling aanvragen?

Je kunt vrijstellingen aanvragen voor examenonderdelen van de opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige, waarvoor je al voldoende vooropleiding hebt.

Vraag gerust naar meer informatie.

Je ontvangt binnen vijf werkdagen de aanvraag formulieren met een helder stappenplan. 

Zijn studiekosten voor een opleiding voor mijn werk aftrekbaar?

Gun jezelf een financieel voordeel. Per 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor stimulering Arbeidsmarktpositie.

Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP-budget aanvragen bij het UWV. Je leest daarover meer op rijksoverheid.nl. Ben je ondernemer of heb je inkomsten uit overig werk? Dan kun je de studiekosten aftrekken van de winst.

Wil je jezelf of je toppers in je team een toffe opleiding cadeau geven? Dan is dit het moment. Wacht niet langer met uitstellen. Doe het. 

Leerniveaus

De docenten spreken de verschillende denkvaardigheden aan tijdens de bijeenkomsten. Dit betekent ook dat binnen een opleiding het toetsprogramma zo is ingericht dat we de toename van kennis toetsen en de hogere denkvaardigheden (deep level learning). 

In het figuur zijn verschillende leerniveaus in hiërarchische volgorde genoemd. Om een bepaald niveau te bereiken, moet je eerst de voorgaande niveaus beheersen. 

Leerstijlen

Marjolein Berings onderzoekt leerstijlen aan de Universiteit van Tilburg: “Met name oudere mensen denken dat ze uitgeleerd zijn. Door na te denken over de vragenlijsten die ik ze laat invullen, komen ze er achter dat ze nog wel degelijk leren. Ze worden enthousiast en gaan meer energie steken in het leren van dingen. Dit nut kan het invullen van een vragenlijst dus hebben.”