Arbeids- en Organisatie deskundige

In je rol als Arbeids- en Organisatiedeskundige ben je de regisseur voor modern Arbobeleid en de Kerndeskundige van Psychosociale Veiligheid

Als Arbeids- en Organisatiedeskundige kijk je met een frisse blik naar mens, arbeid en organisatie. De opleidingen tot Arbeids- en Organisatiekundige bieden je inspiratie, creativiteit en verrassende nieuwe inzichten.

Profiel

De Arbeids- en Organisatiedeskundige houdt zich bezig met mensen in een organisatie. En is de aangewezen specialist op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting, de kwaliteit van de arbeid en organisatiekunde. Zij/hij adviseert onder meer over werkdruk, stress, gezondheidsmanagement, ongewenst gedrag en functioneringsproblematiek met een veranderkundig perspectief.

De Arbeidsomstandighedenwet vereist certificering voor ‘Arbeids- en Organisatiedeskundigen’. Een Arbeids- en Organisatiedeskundige is een deskundige op het terrein van de arbeids- en organisatiekunde conform artikel 2.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en bezit een certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiekunde conform artikel 2.17 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Kennis als Arbeids- en Organisatiedeskundige

Als deskundige weet je hoe je medewerkers, groepen en organisaties kunt begeleiden op aspecten als strategie, structuur, cultuur en leiderschap. Je hebt de kennis van verschillende kerngebieden van arbeid- en organisatiekunde en je ontwikkelt je verder als certified management consultancy (CMC).  

Kerngebieden A&O deskundige

Uitgangspunt van de opleiding is het gegeven dat het werkterrein van de A&O-deskundige uiteindelijk op Masterniveau kan worden beoefend. 

Het werkterrein van de A&O deskundige vraagt veel van bepaalde advies competenties. Het ingrijpen in processen om werkstress aan te pakken is niet iets dat je er even ‘bij’ doet.

Het gaat om eigen ideeën-ontwikkeling, richtinggevende adviezen op basis van onderzoeks- en inventarisatie methodieken, regie op onderzoek, presentatie, besluitvorming en implementatie.

Wettelijk gezien komt dat ook tot uiting door zijn bevoegdheid alle interventies te beoordelen rondom psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en aanwijzingen te geven over de kennis en criteria waarvan preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen moeten worden voorzien.

Taken van de Arbeids- en Organisatiedeskundige

Voorbeelden van rollen en taken van de A&O deskundige:

 • Begeleiding en adviseren bij invoering van het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
 • Begeleiding en advisering bij het tot stand komen van arbo-catalogi binnen sectoren, waarbij zowel de rol van regisseur als inhoudsdeskundige belangrijk is.
 • Uitvoering en ondersteuning bij het uitvoeren van (branche) RI&E’s.
 • Advisering over maatregelen tot verbetering van de arbeidsinhoud en arbeidsorganisatie.
 • Het optimaliseren van arbeid met het oog op duurzame gezondheid, inzetbaarheid en ontwikkeling in de ruimste zin.
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van ziekteverzuimbeleid.
 • Advisering over en ondersteuning van activiteiten gericht op het opzetten, in stand houden en verbeteren van veiligheidscultuur, psychologische veiligheid of het sociale klimaat.
 • Het maken van de vertaalslag van onderzoek naar concreet advies in de context van de organisatie (denk aan mto’s, pmo’s of vitaliteitsonderzoeken).
 • Het trainen van leidinggevenden en medewerkers op verschillende aspecten (zoals stressmanagement, verzuimmanagement of open space dialogen over arbeid en organisatie).
Historie van arbeid en de recente ontwikkelingen

We starten de opleiding met je eigen kwaliteiten en de psychologie van de marketing. Daarna nemen we je mee op een historische vlucht vanaf de tijd dat Van Houten met het kinderwetje startte. Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingen, zoals de opkomst van scientific management  en wat de huidige waarde van werk is. Vitaliteit, playful workdesign, duurzame inzetbaarheid en sociotechnieken. Het komt allemaal aan bod. 

Van Arbowet naar duurzame inzetbaarheid

Als deskundige op het gebied van mens, arbeid en organisatie is het belangrijk dat jij de balans ziet tussen proactieve dienstverlening en de waarde van werk. Welke ontwikkelingen er bestaan rondom arbeid. Of welke oplossingen werken bij verzuim.

Tot slot is het super interessant om te analyseren welke patronen onder water spelen binnen teams. Waardoor je meer inzicht krijgt in welke risico’s spelen binnen een (team)cultuur. Je leert hier alles over, want je bent immers de kerndeskundige van werkstress preventie en psychologische veiligheid. 

Je adviesrol bij werkvermogen, vitaliteit en employability is van groot belang. Het adviseren over  psychologische veiligheid en werkstress zijn de kerntaken voor de arbeids- en organisatiedeskundige. 

Welke waarden horen bij jou en hoe kun je ze inzetten voor jouw ontwikkeling als professional? 

Innovatie binnen de arbowet

Als arbeids- en organisatiedeskundige ken je de waarde van werk met het Capability-model en via  jobcrafting. Deze modellen worden ingezet om te ondersteunen bij het creëren van nieuw en innovatief arbobeleid. 

Wil je meer over deze onderwerpen weten? Dan kun je deelnemen aan onze opleiding Arbeid en Organisatiekunde. Hieronder staat de opleiding verder toegelicht. 

Carrière van de A&O deskundige

De wens om werkzaam te zijn bij een arbodienst om met andere (kern)deskundigen samen te werken is sinds 2018 weer helemaal terug: inmiddels werken steeds meer A&O-deskundigen bij of voor een arbodienst. Zij zijn in loondienst, maar ook werkzaam in de vangnet of maatwerkregeling als zelfstandige. Bijna de helft van alle gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundige heeft een eigen praktijk. 

Sinds 2018 is eveneens een verandering opgetreden in de samenwerking met preventiemedewerkers. Steeds vaker zijn preventiemedewerkers een belangrijke samenwerking partner voor de Arbeids- en Organisatiedeskundige.

Zeer actueel is de inzet van vertrouwenspersonen. De inzet is onderdeel van het beleid om Psychosociale Arbeidsbelasting vorm te geven. De Arbeids- en Organisatiedeskundige is de register-accountant om over de rol en inzet van vertrouwenspersonen te adviseren.

Twee routes Arbokerndeskundige A&O

De onderwijsprogramma’s van de opleidingen tot Arbeids- en Organisatiekunde (A&O) bieden een frisse kijk op arbeid.

Hollands College kent twee routes voor de Arbokerndeskundige A&O:

Post Master opleiding tot Arbokerndeskundige A&O.

Dit is een passende route voor wie vijf jaar ervaring heeft als Arbo adviseur op strategische en tactisch niveau. Regelmatig werkt met groepen en in het bezit is van een masterdiploma.

 • Duur opleiding: 6 maanden 
 • Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur
 • Proeve van bekwaamheid
 • Staatsexamen via Hobeon
 • Het volgen van losse colleges (PE-punten) is mogelijk
 

Post HBO opleiding tot Arbokerndeskundige A&O en Certified Management Consultant (CMC).

Dit is een passende route voor wie als Arbo adviseur toe is aan de volgende carrière stap. Regelmatig werkt met groepen en zich bezig houdt met veranderkundige vraagstukken over sociale veiligheid en werkdruk. Je hebt een HBO denk en werkniveau.

 • Duur opleiding: 1 jaar 
 • Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur
 • Start: elk jaar in Mei
 • Beroepsregister examen: elk jaar in September 
 • Staatsexamen via Hobeon
 • Het volgen van losse colleges (PE-punten) is mogelijk

 Je ontvangt, bij een positieve afronding van de Post HBO opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundigen, een post-hbo diploma van Hollands College. Dit diploma geeft je mogelijkheden om je te laten registreren als A&O-deskundige  en/of Certified Management Consultant (CMC).

Het volgen van losse colleges is mogelijk. Je ontvangt dan een deelname certificaat. Wens je een deel certificaat voor de A&O opleiding? Of wil je colleges volgen op het moment dat het beter past of om de studielast te verspreiden? Neem dan gerust contact met ons op voor maatwerk via info@hollandscollege.nl  

Stage combineren met je werk

De stage moet voldoen aan de eisen die in 2007 zijn opgesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op onderdelen zijn deze eisen door de opleiding geactualiseerd conform het persoons certificatie schema (zomer 2022).

De stageperiode dient gericht te zijn op het verwerven van professionele competenties via een wel omschreven project op minimaal één van de gebieden:

 • Als regisseur voor programma’s om de arbeidsorganisatie te verbeteren met als doel om de werkdruk in balans te brengen.
 • Als kartrekker van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) met als doel om de werkdruk of psychosociale arbeidsbelasting op een valide manier te laten zien.
 • Als coördinator van het arbobeleid (RI&E->pmo->inzet preventie medewerker->verzuimbegeleiding->noodplan->voorlichting) voor bedrijven.
 • Als onderzoeker en specialist om het Psychosociale Arbeidsbelasting beleid vorm te geven.
 • Als innovator en ontwikkelaar voor bedrijven/branches met als doel om work-balance-tools of workshops te ontwikkelen.
 • Als trainer/begeleider bij organisaties met als doel om voorlichting te geven en mensen verder te ontwikkelen in hun rol als leider of adviseur bij de kwaliteit van arbeid.

Het gaat om een begeleid werkproject waarbij het project meestal (maar niet verplicht) plaats vindt bij een eigen opdrachtgever en waarbij de begeleiding wordt gegeven door deskundigen van de opleiding zelf, soms aangevuld door een vorm van intervisie of  samenwerking met mededeelnemers van de opleiding (human capital care, NIP, NSPOH, SIOO, Haagse Hogeschool, Erasmusuniversiteit.)

Europese regelgeving werkstress

Ongeveer de helft van de Europese werknemers beschouwt stress als veelvoorkomend op hun werkplek en draagt bij aan ongeveer de helft van alle verloren werkdagen. Net als veel andere problemen rond geestelijke gezondheid, wordt stress vaak verkeerd begrepen of gestigmatiseerd. Wanneer psychosociale risico’s en stress echter worden gezien als een organisatorisch probleem in plaats van een individuele fout. Daarom kunnen ze net zo beheersbaar zijn als elk ander risico op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Meer informatie over de europese visie? Neem dan ook een kijkje op de website van OSHA Europa