post-hbo Vertrouwenspersoon

Informatie

Na de basisopleiding vertrouwenspersoon weet je hoe je medewerkers, groepen en organisaties kunt begeleiden bij vraagstukken over misstanden of psychosociale kwesties, zoals pesten, seksuele intimidatie of vormen van machtsmisbruik. De opleiding is gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). 

Onze docenten bieden verfrissende inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Je zult de verworven kennis met vertrouwen vanaf dag één in de praktijk kunnen brengen.

Profiel vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon in Nederland is een persoon die is aangesteld om binnen een organisatie, zoals een bedrijf, instelling, of vereniging een vertrouwelijke en neutrale rol te vervullen.

De vertrouwenspersoon heeft als belangrijkste taak om medewerkers, leden of andere betrokkenen een aanspreekpunt te bieden voor het bespreken van zaken die te maken hebben met ongewenst gedrag, integriteit of andere problemen binnen de organisatie.

Deskundig persoon

Volgens de Arbowet(artikel 13) moet de werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bij laten staan door een of meer deskundige werknemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wat levert de opleiding op?

 • Je hebt kennis van integriteitsissues en relevante wet- en regelgeving met
  betrekking tot integriteit en kunt deze toepassen in je rol als vertrouwenspersoon.
 • Je kunt onderscheid maken tussen ongewenste omgangsvormen,
  arbeidsconflicten, integriteitsissues en (vermoedens van) misstanden en de daarbij behorende procedures.
 • Je kent de taakinhoud en taakafbakening van de functie LVV gecertificeerd
  vertrouwenspersoon.
 • Je hebt inzicht in de krachtenvelden bij een casus met betrekking tot integriteit, zowel informeel als formeel, intern en extern.
 • Je kunt medewerkers informeren over beleid, over protocollen en procedures met betrekking tot het integriteitsbeleid.
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen gedrag met betrekking tot integriteit, bent je bewust van je voorbeeldfunctie en weet dat je soms op je eigen kompas moet handelen.

Mentor en praktijk opdrachten

Je leert pas echt als je het geleerde toepast in de praktijk. Tussen de bijeenkomsten door ga je binnen jouw eigen organisatie aan de slag met praktijkopdrachten. Tijdens de opleiding krijg je een mentor aangewezen die je begeleidt en stimuleert bij jouw leerproces.

Praktische informatie

 • Duur opleiding: 2 maanden
 • Aantal lesdagen: 5 dagen
 • Studiebelasting/praktijkopdrachten: 2 uur per lesdag
 • Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur
 • Start: elk jaar in de maanden maart en oktober
 • Verschillende locaties in Nederland

Proeve van bekwaamheid basisopleiding vertrouwenspersoon

De opleiding omvat  een proeve van Bekwaamheid, waarbij je de kerntaken van het beroep leert door diverse leeropdrachten uit te voeren.

Deze proeve bestaat uit twee delen:
• Uitvoeren van praktijkopdrachten
• Reflectieverslagen

Het totaal van zelfreflectie, beoordeelde opdrachten en beoordeling van de eindtermen leidt tot een proeve van bekwaamheid “post-hbo-Vertrouwenspersoon”. Dit geeft je mogelijkheden om je te laten certificeren als vertrouwenspersoon.

Na of bijscholing

De specialisatie Psychosociale Arbeidsbelasting is een zeer boeiende nascholing voor de vertrouwenspersoon die zich richt op ongewenste omgangsvormen. 

De specialisatie biedt in 2 dagen voldoende verdieping op het onderscheid tussen werkdruk, psychologische- en sociale veiligheid en de gevolgen van werkstress. 

intervisie en het Hollands College Campus

Ben jij een oud-student van Hollands College? Of ben je gewoon geinteresseerd in het florende netwerk dat onze campus te bieden heeft? Vanaf 2024 openen we de deuren voor zowel alumni als andere enthousiaste deelnemers. 

Deel deze opleiding:
Schrijf je direct in voor deze opleiding
De prijs is inclusief gratis boeken en 20% korting op de specialisatie Psychosociale Arbeidsbelasting. Voor incompany trainingen bieden wij een prijs op maat. Aanvragen offerte via info@hollandscollege.nl