FAQ

Hieronder vind je de veel gestelde vragen over praktijkopdrachten, inleverdata en toetsing.

Als je ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt, verandert er in 2024 niets voor je. Als je studiekosten zakelijke kosten zijn, dan kun je ze nog steeds aftrekken van je winst. Via deze link vind je de voorwaarden wanneer je studiekosten als zakelijke kosten worden gezien. 

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting.

Tijdens de post-opleiding tot A&O deskundige maak je na een college een praktijkopdracht en voer je leerprojecten uit op je werk. 

Een college bestaat uit meerdere dagen. De praktijkopdrachten zijn gericht op de kerntaken van de Arbokerndeskundige A&O. Lees hier meer over via; https://hollandscollege.nl/arbeids-en-organisatiedeskundige-arbowet/ 

De verslagen van de praktijkopdrachten, reflectieverslagen en het verslag van je leerprojecten zijn onderdeel van je portfolio. Op basis van het portfolio heb je een examengesprek met twee ervaren vakgenoten (onder leiding van de examencommissie). Het examengesprek voor de post-hbo opleiding duurt een uur en vindt plaats bij Hollands College. Dit diploma geeft je toegang om je te laten registreren als Arbokerndeskundige A&O (kerndeskundige Arbowet) en Certified Management Consultant (CMC).

Arbokerndeskundigen, zoals arbeids- & organisatiedeskundigen, Certified Management Consultants (CMC) en vertrouwenspersonen zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. 

Na succesvolle afronding van onze opleiding tot arbeids- en organisatiedeskundige of vertrouwenspersoon ontvang je een post-hbo diploma Hollands College. Dit diploma opent deuren naar prestigieuze registers: het Certified Management Consultant (CMC) register, het arbokerndeskundige A&O (kerndeskundige Arbowet) register of het register voor vertrouwenspersonen. 

Register Arbokerndeskundige A&O

Het staatsexamen voor de certificering Arbokerndeskundige A&O vindt plaats bij de Certificerende instelling Hobéon SKO. Zie https://www.hobeon.nl/diensten/persoonscertificering/persoonscertificering-voor-vakmensen

Register Certified Management Consultant (CMC)

Wanneer je slaagt voor het examengesprek bij Hollands College kun je met het post-hbo A&O getuigschrift je laten registeren voor Certified Management Consultant (CMC). Dit vraag je aan bij: https://www.ciio.nl/ 

Beroepsregister LVV-registervertrouwenspersonen

Alle door LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen worden opgenomen in het beroepsregister. In dit register kunt u controleren of een persoon nog aan de eisen van de certificatieregeling voldoet.

Hobéon SKO voert voor LVV de certificeringactiviteiten uit. Het beroepsregister staat op de website van Hobéon SKO.

Je ontvangt een uitnodigingsbrief van Hollands College wanneer je gemiddeld een voldoende hebt gehaald voor de praktijkopdrachten en de leerwerk-opdracht. Voor de kerncolleges (werkdruk in de RI&E, sociale & psychologische veiligheid en succesvol adviseren in de praktijk) is het verplicht om voor elk college afzonderlijk een voldoende te halen. 

Examen Hollands College: de examen gesprekken worden een keer per jaar aangeboden. Dit is in de maand september. Zie https://hollandscollege.nl/opleidingen/ao-opleiding-2023-2024/ 

De examen gesprekken bij Hobeon worden gepland op hun voorwaarden. Zie https://www.mijncertificatie.nl/certificeringen/arbokerndeskundige-arbeidshygiene-arbeids-organisatiekunde-hogere-veiligheidskunde/ 

Indien je – na het volgen van losse colleges van de post-hbo A&O opleiding – alsnog examen wilt doen bij Hollands College houdt dan rekening met extra kosten voor intervisie, portfolio begeleiding , mentorschap en examen.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar info@hollandscollege.nl

Het examen vindt plaats in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. 

Je mag aantekeningen, boeken of andere specifieke documenten meenemen die je ondersteuning bieden tijdens het gesprek. Je kunt ook je portfolio in een fysieke map meenemen. 

Het onderwijs- en examenreglement kun je vinden op de online leeromgeving van Hollands College. Wanneer je ingeschreven bent, krijg je toegang tot de online leeromgeving van Hollands College met uitbereide informatie over de organisatie, examen en de opleiding. 

Direct na het examengesprek van Hollands College ontvang je de resultaten en het cijfer van het examen. 

Voor het examen bij de certificerende instelling gelden hun voorwaarden en regelingen. 

Wanneer je een onvoldoende als beoordeling ontvangt, neem je contact op met een van de kerndocenten van Hollands College. In de praktijk zijn zij na het examengesprek beschikbaar. 

Voor het examen bij de certificerende instelling gelden hun voorwaarden en regelingen. 

Heb je een andere moedertaal dan het Nederlands? De opleidingscommissie beslist of je extra tijd krijgt voor het examengesprek bij Hollands College. Je moet dan aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Je hebt onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en;
  • Nederlands is niet je moedertaal en;
  • Je hebt minder dan 6 jaar onderwijs in Nederland gevolgd.

De opleidingscommissie mag je ook toestemming geven om een woordenboek te gebruiken. Bijvoorbeeld een vertalend woordenboek en/of een vertaalprogramma van en naar je moedertaal. Voor dit hulpmiddel maakt het niet uit hoe lang je in Nederland onderwijs hebt gevolgd. 

Voor het examen bij de certificerende instelling gelden hun voorwaarden en regelingen.

Onze examencommissie behandelt de klachten. Voor een klacht kunnen deelnemers direct contact opnemen met drs. Helger Siegert via: T:06-44590489 

Zie onze klachtenregeling op de website van www.hollandscollege.nl  

Je meldt je drie weken (15 werkdagen) voor de geplande examendatum af bij de kerndocent via info@hollandscollege.nl. 

De inhoudelijk coördinator begeleidt de deelnemers gedurende de volledige opleiding tot A&O deskundige. Voor 2022-2023 en 2023 – 2024 is dat Cecile de Roos MWO CMC. Zij is eveneens CRKBO gecertificeerd docent. 

Je ontvangt bij aanvang van de opleiding een overzicht met inleverdata. 

Je levert binnen 3 maanden na de laatste lesdag de praktijkopdracht in door deze te uploaden in de online leeromgeving. Na 3 maanden ontvang je een verzoek om een nieuwe planning in te leveren ter goedkeuring. Bij een tweede uitstel worden kosten in rekening gebracht. Het is eveneens mogelijk om extra begeleidingsuren aan te vragen via info@hollandscollege.nl 

Je ontvangt bij aanvang van de opleiding het ‘stagereglement’ Hierin staat informatie over het leerwerk traject. Het plan lever je binnen 3 maanden na aanvang van de opleiding in door deze te uploaden in de online leeromgeving. 

Bij aanvang van de opleiding ontvang je een overzicht met inleverdata. Je hebt uiterlijk 3 maanden (gerekend vanaf de laatste lesdag van een college) de tijd om een praktijkopdracht te schrijven en in te leveren voor de beoordeling. 

Je levert je complete portfolio uiterlijk 3 weken (15 werkdagen) voor de geplande examendatum op. De examinatoren krijgen 3 weken voor de geplande examengesprekken toegang tot je portfolio. 

Ja, alle opdrachten en ingeleverde stukken worden vertrouwelijk behandeld. Iedereen heeft daarvoor een geheimhoudingverklaring getekend.

De volledige post-hbo A&O is inclusief:

  • intervisie
  • portfolio begeleiding
  • mentorgesprekken
  • examen

Wie losse colleges volgt, krijgt een deelcertificaat (bij voldoende resultaat). Dit is exclusief begeleiding, intervisie, mentorschap en examen. 

Een deelcertificaat is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet de college opnieuw worden gevolgd.

Wil je, na het volgen van een losse college, alsnog in aanmerking komen voor een diploma post-hbo A&O? Mail dan naar info@hollandscollege.nl en vraag naar de mogelijkheden. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers van de post-hbo A&O opleiding wanneer zij vastlopen tijdens het leerwerkproject. De deelnemers van de volledige post-hbo A&O opleiding hebben het recht om twee keer de mentor in te schakelen om ondersteuning te krijgen tijdens het leerwerkproject. De deelnemer neemt het initiatief voor een gesprek. 

Stel je vraag

Lees eerst de FAQ goed door. Staat het antwoord op jouw vraag er toch niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

De stappen, voor het leerwerkproject (eerste figuur) en de  praktijkopdrachten (tweede figuur) met aansluitend het examengesprek voor de post-hbo A&O opleiding, staan hieronder samengevat:

Bijlage A Processtappen praktijkopdrachten en examengesprek post HBO A&O2