Welke Arbokerndeskundige mag onze RI&E toetsen?

Werkgevers zijn verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te laten toetsen. Dit betekent dat een Arbokerndeskundige kijkt naar HOE het onderzoek is uitgevoerd om het arbobeleid vorm te geven. Hoe werkt dit? Neem als voorbeeld een groep mensen die in de ICT werkzaam zijn. De groep bestaat uit 31 personen. Dan is het belangrijk dat de werkgever minimaal 50% van de personen heeft betrokken bij het onderzoek. Het gaat immers om de gezondheid en veiligheid van de mensen. Want op basis van 1 persoon kun je geen risico’s vaststellen voor de hele groep. Daarom moet een Arbokerndeskundige (bevoegd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) beoordelen of de risico’s reëel zijn vastgesteld.

De vier Arbokerndeskundigen die een RI&E mogen toetsen

Een Arbokerndeskundige in Nederland is iemand die via de Arbowetgeving bevoegd is om een RI&E te toetsen. Dit zijn de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige. Je kunt dit vergelijken met de verplichting dat bedrijven zich ook moeten laten bijstaan door een register accountant om de financiële balans op te maken en de winst en verliesrekening vast te stellen.

Maatwerkregeling of vangnetregeling

De Arbokerndeskundigen kunnen werkzaam zijn bij een arbodienst, maar ook als zelfstandig adviseur werken. Werkgevers in mogen kiezen voor de maatwerkregeling of vangnetregeling. Bij een maatwerkregeling kiest de werkgever om zelf regie te voeren op het arbobeleid. Wanneer een werkgever dit niet zelf kan, kiest hij voor de vangnetregeling met een arbodienst.
Ook al is de arbodienst gecertificeerd, dan nog kan de werkgever het beste even checken of de Arbokerndeskundige in het register staat.

De Arbokerndeskundige bestaat uit vier specialisten

Welke van de vier Arbokerndeskundigen kan uw RI&E nu het beste toetsen? Dat ligt aan de risico’s die voorkomen in uw organisatie. Voor werken met gevaarlijke stoffen moet u bij de arbeidshygiënist zijn en voor de verzuimbegeleiding of arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij de bedrijfsarts. Lopen uw werknemers risico op agressie door cliënten? Of twijfelt u aan de effecten van werkdruk? Dan  kiest u natuurlijk de Arbodeskundige die hierin gespecialiseerd is. Zo is de arbeids- en organisatiedeskundige gespecialiseerd in  werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting. Heeft u vragen over machineveiligheid of wilt u meer weten over de risico’s bij het werken met arbeidsmiddelen kunt u terecht bij de Hogere Veiligheidskundige.

Waar kun je zien of je zaken doet met een gecertificeerde Arbokerndeskundige?

Gecertificeerde arbodiensten staan in een lijst van externe en interne arbodiensten van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA). Deze beheert een register van gecertificeerde arbodiensten.

Gecertificeerde kerndeskundigen staan in het register van Hobéon (Kiwa) (Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- & Organisatiedeskundige) en in het BIG-register staan de geregistreerde bedrijfsartsen.

Werkgevers die een Arbokerndeskundige zoeken kunnen  zodoende zien of de persoon over de juiste kwalificaties beschikt.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn