Intern ongewenst gedrag

Intern ongewenst gedrag De Inspectie SZW heeft begin 2022 een onderzoek op het gebied van intern ongewenst gedrag uitgevoerd (volgens de zgn. Delphi-methode).  Het gaat daarbij om intern ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie) op het werk tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers. En dus niet om agressie en geweld van derden. De […]

Psychologische veerkracht

Psychologische veerkracht Zouden we misschien getuige zijn van een nieuwe psychologische stroming na corona tijd? De grenzen van de positieve psychologie De stroming van de positieve psychologie heeft tot op de dag van vandaag veel invloed gehad. Rond het jaar 2000 nam werkgeluk en positiviteit zijn intrede in ons gedachtengoed. Het is een stroming dat […]

Moreel gedrag en de drama driehoek

Moreel gedrag in groepen, hoe pak je dat aan? Uit een recent onderzoek onder meer dan 1.400 wereldwijde CEO’s en bestuursleden blijkt dat het tekort aan talent een probleem is om giftig gedrag aan te pakken. Ondanks dat het overduidelijk is dat het een recept is voor verloop en ziekte. In dit artikel lees je […]

Persoonlijke zone

Hoe dicht wil je dat ik bij je kom? De ‘persoonlijke ruimte’ werd door cultureel antropoloog Edward T. Hall (1966) geïntroduceerd. Volgens hem kun je de ruimte om je heen verdelen in vier zones. Van binnen naar buiten gaat het dan achtereenvolgens om: de intieme zone (0-45 cm) de persoonlijke zone (45-120 cm) de sociale […]

Jongeren en stress

Het misverstand over jongeren en stress De titel van de meest recente publicatie van het CBS over stress onder jongeren biedt inspiratie om de feiten vanuit een ander perspectief te benaderen.  De kop luidt:  ‘1 op 5 werkende jongeren ervaart werkstress.’ Wie zich verdiept in de cijfers en een beetje meer kennis heeft over de […]