post-hbo Strategisch Preventie Adviseur

Informatie Duur basis opleiding: 4 dagen Duur basis opleiding met één specialisatie: 6 dagen Duur volledige post-hbo opleiding: 10 dagen verdeeld over 5 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 Om als preventie adviseur succesvol te zijn, moet je over meer beschikken dan kennis alleen. Sterker nog, de toenemende complexiteit, belangen en relaties in organisaties vragen […]

post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie master programma Duur post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige: 6 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur Locaties: Rotterdam, Joure  Proeve van bekwaamheid: Deze opleiding is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en te demonstreren. In het geval van de post-masteropleiding Arbeids- en Organisatiedeskundige […]

post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie Deelnemers aan de Registeropleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige krijgen een getuigschrift (na geslaagde toets) of een certificaat (na afronding zonder toets). Dit getuigschrift geeft je toegang om je te laten registreren als Arbokerndeskundige A&O (kerndeskundige Arbowet) en Certified Management Consultant (CMC). Duur post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige: 14 maanden Examen: 6 september 2024 Lestijden: van 10:00 tot […]