Strategisch Preventie Adviseur Basis

Preventie medewerker? Het is meer…. Ben jij de spin in het web en ben je toe aan verdieping als preventiemedewerker? Wil je meer weten over gedrag, cultuur en veranderkunde om het Arbobeleid vleugels te geven?  Adviseren over arbeidsomstandigheden is een hele klus. Soms met frustratie en soms met komische situaties tot gevolg. Om succesvol te […]

Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie nieuwe stijl Het toetsen van een risico inventarisatie en evaluatie is: “het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de risico inventarisatie processen en het voldoen aan wet en regelgeving.” Dat is de formele beschrijving. […]

post-hbo Strategisch Preventie Adviseur

Informatie Duur basis opleiding: 4 dagen Duur basis opleiding met één specialisatie: 6 dagen Duur volledige post-hbo opleiding: 10 dagen verdeeld over 5 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 Om als preventie adviseur succesvol te zijn, moet je over meer beschikken dan kennis alleen. Sterker nog, de toenemende complexiteit, belangen en relaties in organisaties vragen […]

post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie master programma Duur post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige: 6 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur Locaties: Rotterdam, Joure  Proeve van bekwaamheid: Deze opleiding is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en te demonstreren. In het geval van de post-masteropleiding Arbeids- en Organisatiedeskundige […]

Moreel gedrag in groepen

Zeer inspirerende Masterclass Moreel gedrag in groepen. Je leert op een effectieve manier te spelen met de balans tussen: moreel gedrag en empathie  moreel redeneren en morele afwegingen preventie en amplitie drs. Jeannette de Geus (psycholoog en topspreker) biedt verschillende werkvormen aan. Vanuit “De ideale wereld van B.F. Skinner. Lessen van een gedragspsycholoog voor nu en […]

Coachen en trainen

Het leervermogen bij volwassenen Een adviseur begeleidt in de praktijk mensen of groepen. Bij de rol van coach is vaak sprake van het begeleiden van individuen. In de rol van trainer komt hij groepen mensen tegen. Kortom een adviseur als begeleider is vaak degene die anderen bijstaat tijdens de persoonlijke of teamontwikkeling. Omdat begeleiden in […]

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

De balans tussen proactieve dienst-verlening en de waarde van werk We nemen je mee op een historische vlucht vanaf de tijd dat Van Houten met het kinderwetje startte. Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingen, waaronder de industrialisatie en wat de huidige waarde van werk is. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkvermogen. Het komt allemaal aan bod. […]