Specialisatie Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder sociale veiligheid en werkdruk, scoort hoog op de lijst van verzuimoorzaken in Nederland.  Dit college biedt inspiratie en inzicht aan iedereen die meer wil weten over hoe werkstress ontstaat. De geschiedenis leert dat we, mede door technische ontwikkelingen, steeds meer stress ervaren. Hoe dit komt en wat stress is […]

Specialisatie Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid Arbeidsveiligheid is een interessant en breed vakgebied. Veiligheidsrisico’s op het werk hebben namelijk betrekking op gedrag in relatie tot techniek en organisatie.  Het kan gaan om acute en zichtbare risico’s. Bijvoorbeeld als een machine niet is afgeschermd en een medewerker daardoor zijn vinger kan verliezen. Het gevaar is onmiddellijk aanwezig. Veilig werken gaat echter […]

Specialisatie Gezondheid

Gezondheid is een afgeleide van vier aspecten: erfelijke aanleg, kwaliteit van de gezondheidszorg, de omgeving en gedrag. Als strategisch preventie adviseur is het je rol om de weg te wijzen zonder zelf te jongleren met kennis.  Over wat, met wie en hoe je dit op een ludieke en inspirerende wijze kunt aanpakken, leer je alles […]

Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie nieuwe stijl Het toetsen van een risico inventarisatie en evaluatie is: “het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de risico inventarisatie processen en het voldoen aan wet en regelgeving.” Dat is de formele beschrijving. […]

post-hbo Strategisch Preventie Adviseur

Informatie Duur basis opleiding: 4 dagen Duur basis opleiding met één specialisatie: 6 dagen Duur volledige post-hbo opleiding: 10 dagen verdeeld over 5 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 Om als preventie adviseur succesvol te zijn, moet je over meer beschikken dan kennis alleen. Sterker nog, de toenemende complexiteit, belangen en relaties in organisaties vragen […]

post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie master programma Duur post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige: 6 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur Locaties: Rotterdam, Joure  Proeve van bekwaamheid: Deze opleiding is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en te demonstreren. In het geval van de post-masteropleiding Arbeids- en Organisatiedeskundige […]

post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie Deelnemers aan de Registeropleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige krijgen een getuigschrift (na geslaagde toets) of een certificaat (na afronding zonder toets). Dit getuigschrift geeft je toegang om je te laten registreren als Arbokerndeskundige A&O (kerndeskundige Arbowet) en Certified Management Consultant (CMC). Duur post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige: 14 maanden Examen: 6 september 2024 Lestijden: van 10:00 tot […]

Coachen en trainen

Het leervermogen bij volwassenen Een adviseur begeleidt in de praktijk mensen of groepen. Bij de rol van coach is vaak sprake van het begeleiden van individuen. In de rol van trainer komt hij groepen mensen tegen. Kortom een adviseur als begeleider is vaak degene die anderen bijstaat tijdens de persoonlijke of teamontwikkeling. Omdat begeleiden in […]

Van gedrag naar organisatie cultuur

Mensen, mensen zeiden de mensen De opleiding biedt de inzichten over de context in relatie tot de driehoek mens, arbeid en organisatie. Uit meerdere onderzoeken blijkt keer op keer dat de werkomgeving van invloed is op de bereidheid van medewerkers om mobiliteitskansen te accepteren. Welke eigenschappen binnen de werkomgeving stimuleren de veranderbereidheid van medewerkers? Wat […]

Toegepaste organisatiekunde

Vertrouwen als onzichtbare factor voor succes Organisatievertrouwen maakt een organisatie tot een succes. Dit betekent dat naast de zichtbare zaken (gedrag, vaardigheden en capaciteiten) ook de onzichtbare zaken (overtuigingen, waarden, identiteit) ertoe bijdragen dat men in elkaar gelooft en het vertrouwen heeft met de goede dingen bezig te zijn. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd […]