Strategisch Preventie Adviseur Basis

Preventie medewerker? Het is meer…. Ben jij de spin in het web en ben je toe aan verdieping als preventiemedewerker? Wil je meer weten over gedrag, cultuur en veranderkunde om het Arbobeleid vleugels te geven?  Adviseren over arbeidsomstandigheden is een hele klus. Soms met frustratie en soms met komische situaties tot gevolg. Om succesvol te […]

Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie nieuwe stijl Het toetsen van een risico inventarisatie en evaluatie is: “het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de risico inventarisatie processen en het voldoen aan wet en regelgeving.” Dat is de formele beschrijving. […]

Coachen en trainen

Het leervermogen bij volwassenen Een adviseur begeleidt in de praktijk mensen of groepen. Bij de rol van coach is vaak sprake van het begeleiden van individuen. In de rol van trainer komt hij groepen mensen tegen. Kortom een adviseur als begeleider is vaak degene die anderen bijstaat tijdens de persoonlijke of teamontwikkeling. Omdat begeleiden in […]

Van gedrag naar organisatie cultuur

Mensen, mensen zeiden de mensen De opleiding biedt de inzichten over de context in relatie tot de driehoek mens, arbeid en organisatie. Uit meerdere onderzoeken blijkt keer op keer dat de werkomgeving van invloed is op de bereidheid van medewerkers om mobiliteitskansen te accepteren. Welke eigenschappen binnen de werkomgeving stimuleren de veranderbereidheid van medewerkers? Wat […]

Toegepaste organisatiekunde

Vertrouwen als onzichtbare factor voor succes Organisatievertrouwen maakt een organisatie tot een succes. Dit betekent dat naast de zichtbare zaken (gedrag, vaardigheden en capaciteiten) ook de onzichtbare zaken (overtuigingen, waarden, identiteit) ertoe bijdragen dat men in elkaar gelooft en het vertrouwen heeft met de goede dingen bezig te zijn. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd […]

Succesvol adviseren in de praktijk

Succesvol adviseren in de praktijk, de schijf van vijf voor adviseurs In een wereld die steeds sneller verandert, is het vak van adviseur boeiend en soms ook ingewikkeld. Relaties veranderen sneller dan voorheen, kennis is online beschikbaar en klanten verwachten dat je bijdraagt aan hun succes.  De module is praktisch van opzet, met actuele thema’s […]

Sociale en psychologische veiligheid

Het geheim van succesvolle teams Wil je leren hoe je psychologische en sociale veiligheid inzichtelijk kunt maken voor teams? Na deze opleiding heb je inzicht in de balans tussen de drie V’s: vertrouwen, vrijmoedig zijn en het verschil maken.  Daar blijft het niet bij. Naast psychologische veiligheid komt sociale veiligheid aan bod. Wil je weten […]

Werkdruk in de RI&E

Bestaat er een optimale balans tussen stressbronnen en energiebronnen? Werkdruk in de RI&E Werkstress en werkdruk vragen om een actuele aanpak om risico’s te identificeren. Dit leer je met de collegereeks werkdruk in de RI&E. Door de dynamische en thematische aanpak van de RI&E conform de nieuwe richtlijnen (per 1 juli 2022), stomen we je […]

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

De balans tussen proactieve dienst-verlening en de waarde van werk We nemen je mee op een historische vlucht vanaf de tijd dat Van Houten met het kinderwetje startte. Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingen, waaronder de industrialisatie en wat de huidige waarde van werk is. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkvermogen. Het komt allemaal aan bod. […]