post-hbo Strategisch Preventie Adviseur

Informatie Duur basis opleiding: 4 dagen Duur basis opleiding met één specialisatie: 6 dagen Duur volledige post-hbo opleiding: 10 dagen verdeeld over 5 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 Om als preventie adviseur succesvol te zijn, moet je over meer beschikken dan kennis alleen. Sterker nog, de toenemende complexiteit, belangen en relaties in organisaties vragen […]

post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie master programma Duur post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige: 6 maanden Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur Locaties: Rotterdam, Joure  Proeve van bekwaamheid: Deze opleiding is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en te demonstreren. In het geval van de post-masteropleiding Arbeids- en Organisatiedeskundige […]

post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie Deelnemers aan de Registeropleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige krijgen een getuigschrift (na geslaagde toets) of een certificaat (na afronding zonder toets). Dit getuigschrift geeft je toegang om je te laten registreren als Arbokerndeskundige A&O (kerndeskundige Arbowet) en Certified Management Consultant (CMC). Duur post-hbo Arbeids- en Organisatiedeskundige: 14 maanden Examen: 6 september 2024 Lestijden: van 10:00 tot […]

Masterclass De Contextmaker

‘Bouwen aan samenwerking via de context’. Als HR- of Organisatieadviseur geef je je collega’s of klanten het beste passende advies bij hun vraagstukken. Daar ligt jouw grootste toegevoegde waarde. Tijdens de implementatie van je advies ben je echter afhankelijk van alle mensen waarmee je samenwerkt, inclusief diegenen die met jouw advies aan de slag gaan […]

Moreel gedrag in groepen

Zeer inspirerende Masterclass Moreel gedrag in groepen. Je leert op een effectieve manier te spelen met de balans tussen: moreel gedrag en empathie  moreel redeneren en morele afwegingen preventie en amplitie drs. Jeannette de Geus (psycholoog en topspreker) biedt verschillende werkvormen aan. Vanuit “De ideale wereld van B.F. Skinner. Lessen van een gedragspsycholoog voor nu en […]

Masterclass Psychologische Veiligheid

Zeer inspirerende Masterclass Psychologische Veiligheid. Je kunt direct aan de slag met de praatkaarten, de werkvormen uit de veldgids en de theorie uit het boek “Psychologische Veiligheid, Zo vorm je vrijmoedige teams“. Je leert op een effectieve manier te spelen met de balans tussen de drie V’s: Vertrouwen, Vrijmoedig Verschil maken. <iframautoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; […]

Coachen en trainen

Het leervermogen bij volwassenen Een adviseur begeleidt in de praktijk mensen of groepen. Bij de rol van coach is vaak sprake van het begeleiden van individuen. In de rol van trainer komt hij groepen mensen tegen. Kortom een adviseur als begeleider is vaak degene die anderen bijstaat tijdens de persoonlijke of teamontwikkeling. Omdat begeleiden in […]

Van gedrag naar organisatie cultuur

Mensen, mensen zeiden de mensen De opleiding biedt de inzichten over de context in relatie tot de driehoek mens, arbeid en organisatie. Uit meerdere onderzoeken blijkt keer op keer dat de werkomgeving van invloed is op de bereidheid van medewerkers om mobiliteitskansen te accepteren. Welke eigenschappen binnen de werkomgeving stimuleren de veranderbereidheid van medewerkers? Wat […]

Toegepaste organisatiekunde

Vertrouwen als onzichtbare factor voor succes Organisatievertrouwen maakt een organisatie tot een succes. Dit betekent dat naast de zichtbare zaken (gedrag, vaardigheden en capaciteiten) ook de onzichtbare zaken (overtuigingen, waarden, identiteit) ertoe bijdragen dat men in elkaar gelooft en het vertrouwen heeft met de goede dingen bezig te zijn. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd […]

Sociale en psychologische veiligheid

Het geheim van succesvolle teams Wil je leren hoe je psychologische en sociale veiligheid inzichtelijk kunt maken voor teams? Na deze opleiding heb je inzicht in de balans tussen de drie V’s: vertrouwen, vrijmoedig zijn en het verschil maken.  Daar blijft het niet bij. Naast psychologische veiligheid komt sociale veiligheid aan bod. Wil je weten […]