Post Master Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie

Duur opleiding: 6 maanden 

Lestijden: van 10:00 tot 16:00

Proeve van bekwaamheid: Voor deze opleiding ontvang je een Proeve van Bekwaamheid. Voor een Proeve van Bekwaamheid leer je alles over de kerntaken van het beroep. Dit doe je door verschillende leeropdrachten uit te voeren onder begeleiding van ervaren docenten. De proeve van bekwaamheid bestaat uit 2 delen: 

  1. het uitvoeren van de opdrachten (Hollands College).
  2. het examengesprek bij de Certificerende Instelling. 


De examinator van de Certificerende Instelling (in 2023 is dat Hobéon) observeert je en beoordeelt de examenopdrachten aan de hand van de eisen gesteld in de Arbowetgeving. Wanneer je slaagt ontvang je een certificaat “Arbokerndeskundige A&O”. Dit certificaat geeft je de bevoegdheid om de systeem RI&E en de scope RI&E-PSA te toetsen en hierover te adviseren. 

Lesgeld: Het lesgeld van de post-master is inclusief één examengesprek bij de certificerende instelling.  

Waarom deze Post-Master opleiding?

De post Master opleiding tot Certified Arbeids-& Organisatie deskundige van het Hollands College is een parttime opleiding van 6 maanden. De opleiding biedt een frisse kijk op arbeid voor de professional die al zijn eerste sporen op het vakgebied heeft verdiend. Met een Master-diploma die een psychologische of organisatiekundige oriëntatie kent en relevante praktijkervaring van minimaal 5 jaar ben je toelaatbaar tot de opleiding.

Ervaren docenten leiden je met behulp van de leerstof op tot een Arbo-kerndeskundige A&O die beschikt over ‘state of the art’ kennis op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met deze opleiding krijg je de tools aangereikt om de risico inventarisatie (RI&E) te toetsen op validiteit en betrouwbaarheid. Daarmee help je organisaties verder op weg naar een passend Arbobeleid.

Deelnemen? Hier kun je de aanvraag indienen voor een toelating gesprek.

Wij vroegen eerdere deelnemers met een relevante Master diploma wat zij als grootste voordeel zagen van een Post Master opleiding; een greep uit de belangrijkste voordelen:

Je ontvangt een (deel)certificaat van Hollands College. De opleiding biedt een goede voorbereiding voor het examen bij de certificerende instelling en om in aanmerking te kunnen komen voor de registratie als Arbo Kerndeskundige A&O.

De investering van de post Master A&O opleiding is € 9430,- (ex btw) Betalingsregelingen zijn eventueel in overleg mogelijk. De fiscus biedt voordelen bij inkomsten-, en winstbelasting.

In de prijs is Inbegrepen:

Niet inbegrepen zijn:  mentorgesprekken/coaching en intervisie.

Colleges

De opleiding bestaat uit vier colleges.

Klik op de college voor de data en meer informatie over het programma.

Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Nadat een risico inventarisatie is uitgevoerd, dient deze te worden getoetst. De Arbokerndeskundige is hiervoor bevoegd.
Succesvol adviseren in de praktijk
Hoe je meer invloed uitoefent met de schijf van vijf voor adviseurs.
Sociale en psychologische veiligheid
Leer alles over het begeleiden van succesvolle teams met de RI&E PSA
Werkdruk in de RI&E
Het mengpaneel van werkdruk. Ontdek de juiste mix.
Arbeids- en organisatiedeskunidge arbowet
Van Arbowet naar duurzame inzetbaarheid
Hoe je als regisseur met succes werkt aan modern Arbobeleid.
Deel deze opleiding:
Schrijf je direct in voor deze opleiding
De investering van de post Master A&O opleiding is € 9430,- (ex btw). Betalingsregelingen zijn in overleg mogelijk. De fiscus biedt voordelen bij inkomsten-, en winstbelasting.