post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige

Informatie master programma

Duur post-master Arbeids- en Organisatiedeskundige: 6 maanden 

Lestijden: van 10:00 tot 16:00 uur

Locaties: Rotterdam, Joure 

Proeve van bekwaamheid: Deze opleiding is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en te demonstreren.

In het geval van de post-masteropleiding Arbeids- en Organisatiedeskundige zijn er twee hoofddelen van de Proeve van Bekwaamheid:

  1. Uitvoeren van praktijkopdrachten (waaronder een RI&E-PSA en RI&E werkdruk) voor het portfolio: tijdens de opleiding voer je verschillende praktijkopdrachten uit  die gerelateerd zijn aan het vakgebied van Arbeids- en Organisatiedeskunde. Een van deze opdrachten is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor Psychosociale Arbeidsbelasting (RI&E-PSA). Dit kan inhouden dat je leert hoe je risico’s met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting binnen organisaties kunt identificeren en evalueren. Deze praktijkopdrachten zullen deel uitmaken van je portfolio, waarin je je prestaties en ervaringen documenteert.

  2. Reflectieverslagen: Dit houdt in dat je wordt gevraagd om verslagen te schrijven waarin je reflecteert op je leerervaringen en de praktijkopdrachten die je hebt uitgevoerd. Deze reflecties kunnen betrekking hebben op wat je hebt geleerd, welke uitdagingen je bent tegengekomen, welke inzichten je hebt verworven en hoe je je vaardigheden hebt ontwikkeld. Reflectie is een belangrijk aspect van professionele ontwikkeling en helpt deelnemers om bewust te worden van hun groei en om te bepalen hoe ze hun kennis verder kunnen toepassen.

In het algemeen is het doel van de Proeve van Bekwaamheid binnen deze opleiding om te laten zien dat je de kerntaken van het beroep van Arbeids- en Organisatiedeskundige kunt uitvoeren en dat je in staat bent om theoretische concepten toe te passen in praktische situaties. Het portfolio met praktijkopdrachten en reflectieverslagen zal dienen als bewijs van je competenties en bekwaamheden op dit gebied.

Na de proeve van bekwaamheid kun je een examengesprek aanvragen bij de certificerende instelling (Hobéon) om je te laten certificeren als Arbokerndeskundige A&O (kerndeskundige Arbowet).

Het examengesprek vindt plaats bij de Certificerende Instelling (Hobéon). De examinatoren  beoordelen de portfolio’s aan de hand van de eisen gesteld in de Arbowetgeving. Wanneer je slaagt ontvang je een certificaat “Arbokerndeskundige A&O“. Dit certificaat geeft je de bevoegdheid om de systeem RI&E en de scope RI&E-PSA te toetsen en hierover te adviseren. 

Lesgeld: Het lesgeld van de post-master is inclusief één examengesprek bij de certificerende instelling. 

Het volgen van losse colleges is mogelijk. Je ontvangt hiervoor een deelcertificaat. De prijs van een losse college voor de A&O opleiding is inclusief:

Waarom deze Post-Master opleiding?

De post Master opleiding tot Certified Arbeids-& Organisatie deskundige van het Hollands College is een parttime opleiding van 6 maanden. De opleiding biedt een frisse kijk op arbeid voor de professional die zijn eerste sporen in het vakgebied heeft verdiend. Met een Master-diploma, die een psychologische of organisatiekundige oriëntatie kent en relevante praktijkervaring van 3 tot 5 jaar, ben je toelaatbaar tot de opleiding.

Ervaren docenten leiden je met behulp van de leerstof op tot een Arbo-kerndeskundige A&O die beschikt over ‘state of the art’ kennis op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met deze opleiding krijg je de tools aangereikt om de risico inventarisatie (RI&E) te toetsen op validiteit en betrouwbaarheid. Daarmee help je organisaties verder op weg naar een passend Arbobeleid.

Deelnemen? Hier kun je de aanvraag indienen voor een toelating gesprek.

Wij vroegen eerdere deelnemers met een relevante Master diploma wat zij als grootste voordeel zagen van een Post Master opleiding; een greep uit de belangrijkste voordelen:

Je ontvangt een  proeve van bekwaamheid van Hollands College. De opleiding biedt een goede voorbereiding voor het examen bij de certificerende instelling en om in aanmerking te kunnen komen voor de registratie als Arbo Kerndeskundige A&O.

De investering van de post Master A&O opleiding is € 7680,- (ex btw) Betalingsregelingen zijn eventueel in overleg mogelijk. De fiscus biedt voordelen bij inkomsten-, en winstbelasting.

In de prijs is Inbegrepen:

Niet inbegrepen zijn:  mentorgesprekken/coaching en intervisie.

Colleges

De opleiding bestaat uit vier colleges.

Klik op het college voor de data en meer informatie over het programma.

Toetsen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Nadat een risico-inventarisatie is uitgevoerd, dient deze te worden getoetst. De arbokerndeskundige is hiervoor bevoegd.
Succesvol adviseren in de praktijk
Hoe je meer invloed uitoefent met de schijf van vijf voor adviseurs.
Sociale en Psychologische Veiligheid
Leer alles over het begeleiden van succesvolle teams met de RI&E PSA
Werkdruk in de RI&E
Het mengpaneel van werkdruk. Ontdek de juiste mix.
Arbeids- en organisatiedeskunidge arbowet
Van Arbowet naar duurzame inzetbaarheid 
Hoe je als regisseur met succes werkt aan modern arbobeleid.
Deel deze opleiding:
Schrijf je direct in voor deze opleiding
De investering van de post master A&O opleiding is € 7680,- (ex btw). Betalingsregelingen zijn in overleg mogelijk. De fiscus biedt voordelen bij inkomsten-, en winstbelasting.