Masterclass Wederkerigheid in contact

De masterclass is bedoeld voor professionals die verder willen gaan dan adviseren alleen, zoals adviseurs op het gebied van human resource management, arbeidsomstandigheden, inzetbaarheid, coaching, teamontwikkeling, verandermanagement of organisatiekunde.

"

Wederkerigheid is een circulair interactie- en relatiepatroon

– Marjoleine Jansen, MSc

Wederkerigheid is het ‘over en weer’ gaan in het sociale contact. Bijvoorbeeld de bereidwilligheid die je laat zien richting je collega door hem/haar te helpen bij het schrijven van een projectplan of meelezen met een adviesrapport, vanuit een ervaren balans in het geven en nemen in de relatie. 

Mensen streven in hun relaties naar een bepaalde mate van gelijkheid en evenwicht (zie Adams’ Equity Theory), omdat we niet graag het gevoel hebben dat we andere mensen iets verschuldigd zijn. Over het algemeen proberen mensen, wanneer ze deze sociale verplichtingen ervaren ze op den duur te vervullen. Als iemand je bijvoorbeeld een verjaardagskaart stuurt, wil je hem er vrijwel zeker een terugsturen, of als je uitgenodigd wordt voor een etentje bij iemand thuis, neem je bij voorbaat al iets mee om de ander te bedanken. Kortom: we geven liever dan dat we ontvangen om niet bij de ander in de schuld te staan. De waarde van de schenking is ondergeschikt aan het feit dat je iets teruggeeft. In het werkveld is het mogelijk om dit principe van wederkerigheid te gebruiken door gunsten voor anderen te doen, mensen te helpen, anderen publiekelijk te prijzen en in het algemeen op zo’n manier te werken dat een er in die specifieke relatie een emotionele bankrekening wordt opgebouwd.

De deelnemers vervaardigen met de inzichten in de psychologie van Wederkerigheid nieuwe aanpakken en ideeën voor hun praktijk.

Boeiende onderwerpen

Je eigen wensen staan centraal!

De bijeenkomsten hebben een dynamisch karakter waarbij gestreefd wordt naar een actieve inbreng door de deelnemers. Het modulaire onderwijs heeft daarom het karakter van een ‘academische werkplaats’ waarin de deelnemers met elkaar werken aan hun verdere ontwikkeling.

Terugkerende aspecten zijn:

De vaardigheden, kennis en talenten van de deelnemers worden gemeten met toetsing processen die gebaseerd zijn op psychologisch wetenschappelijk onderzoek met goed gedefinieerde normen voor kwaliteit en eerlijkheid.

Twee bijeenkomsten

De masterclass bestaat uit twee bijeenkomsten. De deelnemers krijgen na de eerste dag een opdracht mee. Tijdens de dagen gaan de handen uit de mouwen. Naast een introductie college, bestaan de lessen uit groepsopdrachten en intervisie.

Het programma start om 10:00 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussendoor is er een lunch en gelegenheid om even een stuk te wandelen of nader met elkaar kennis te maken. De masterclass staat op zichzelf maar is tegelijkertijd ook geschikt als bij- en nascholing voor adviseurs.

Leerdoelen

Steeds meer teams en organisaties hebben aandacht voor productie en prestatie, ook vanuit druk van investeerders en/of nieuwe concurrenten op de markt. In de huidige complexe organisatiecontext staat met name de kwaliteit van arbeid en de daarmee samenhangende wederkerigheid zeker niet als vanzelfsprekend centraal. Tegelijk is er een groeiende belangstelling voor het mentale welzijn van medewerkers, jongeren en leiders. Alleen hebben veel organisatie daarbij hulp nodig. Jouw hulp!

Tijdens de masterclass leer je:

Tijdens deze masterclass krijg je inzicht vanuit de theorie en onderzoek je welke verschillende passende interventies je kunt toepassen in jouw advies-en begeleidingspraktijk. Tot slot ontwikkel je de juiste competenties voor een eigen en passend interventierepertoire, gericht op de optimale inzetbaarheid en het optimaal functioneren van mensen in organisaties. Bij het Hollands College leer je door de combinatie van theorie en praktijk niet alleen hoe ‘het kwartje’ valt maar ook hoe het rolt en hoe het veel meer waard wordt dan ‘een kwartje’.

Masterclass impressie

Opleiding details
De masterclass is bedoeld voor professionals die verder willen gaan dan adviseren

€1150,-

excl. btw
Deel deze opleiding:
Gecertificeerd door:
Opleiding details
De masterclass is bedoeld voor professionals die verder willen gaan dan adviseren
PE punten KIWA/Hobéon
De masterclass van Hollands College telt mee voor PE punten voor bij- en nascholing.

€1150,-

excl. btw