College:

Werkdruk in de RI&E

De balans tussen stressbronnen en energiebronnen

Om passende verbeterpunten en knelpunten op het gebied van werkdruk te onderzoeken is het van belang om zicht te krijgen op de aard en omvang van de mogelijke problematiek. 

Psychologische veiligheid en werkdruk vragen om een actuele aanpak om risico’s te identificeren. Je gaat aan de slag met een dynamische en thematische aanpak van de RI&E conform de nieuwe richtlijnen (2022). 

Bij de term risico’s speelt het omgaan met onzekerheden een belangrijke rol. Met het risico-dialoog spel maak je op een ludieke manier kennis met een werkvorm die je meteen in de praktijk kunt inzetten. 

Daarnaast komt het begrip ‘dynamische RI&E” aan bod. De dynamische RI&E is ontstaan vanuit de opvatting dat het verbeteren van arbeidsomstandigheden de meeste toegevoegde waarde heeft wanneer je gebruik maakt van de ervaring van de medewerkers in een organisatie. Het gaat immers om sociale aspecten en werkdruk. Zaken die niet direct zichtbaar zijn en waar de medewerkers alles van weten.

Al met al boeiende dagen, waarbij de ervaren docenten je alles leren over (werk)stress en hoe je op een constructieve manier onderzoek doet.

Boeiende onderwerpen

Vier bijeenkomsten

De college bestaat uit vier bijeenkomsten.

De deelnemers krijgen op de laatste dag een opdracht mee. Tijdens de dagen gaan de handen uit de mouwen. Naast een introductie college, bestaan de lessen uit groepsopdrachten en intervisie. Het programma start om 10:00 uur en eindigt om 16.00 uur. Tussendoor is er een lunch en gelegenheid om even een stuk te wandelen of nader met elkaar kennis te maken. 

Gecertificeerd door:
Deel deze college:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
College details
Het mengpaneel van werkdruk. Ontdek de juiste mix.
Dagen:
Dag 1: 9 sept 2022
Dag 2: 16 sept 2022
Dag 3: 7 okt 2022
Dag 4: 14 okt 2022
PE punten KIWA/Hobéon
Aan de activiteit is een waardering in het onderhoudssysteem A&O/AH/VK toegekend van : 4 punten
Prijs:

€1450,-

Andere colleges

Hollands College biedt een academische werkplaats op post-HBO niveau. De colleges en leergangen zijn praktisch van opzet,
met actuele thema’s en praktische werkvormen. Up-to-date kennis en wetenschap vormen de brug naar de praktijk.

Talent, drijfveren en employability
Vitaliteit in organisaties met het Capability model
Coachen en trainen
Hoe je anderen kunt uitdagen, vragen stellen en ontwikkelen.
Van gedrag naar organisatie cultuur
Je leert alles over cultuur en onderstromen in organisaties
Toegepaste organisatiekunde
Van Scientific management (Taylor) tot Rijnlands organiseren.
Succesvol adviseren in de praktijk
Hoe je meer invloed uitoefent met de schijf van vijf voor adviseurs.
Sociale en psychologische veiligheid
Leer alles over het begeleiden van succesvolle teams met de RI&E PSA
Werkdruk in de RI&E
Het mengpaneel van werkdruk. Ontdek de juiste mix.
Arbeids- en organisatiedeskunidge arbowet
Van Arbowet naar duurzame inzetbaarheid
Hoe je als regisseur met succes werkt aan modern Arbobeleid.