College:

Toegepaste organisatiekunde

Vertrouwen als onzichtbare factor voor succes

Organisatievertrouwen maakt een organisatie tot een succes. Dit betekent dat naast de zichtbare zaken (gedrag, vaardigheden en capaciteiten) ook de onzichtbare zaken (overtuigingen, waarden, identiteit) ertoe bijdragen dat men in elkaar gelooft en het vertrouwen heeft met de goede dingen bezig te zijn. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de leiders van de organisatie. Daarvoor is het nodig om de voornaamste organisatiekundige en bedrijfskundige theorieën praktisch te kunnen maken, aan elkaar te koppelen en passend te gebruiken. 

Je leert als sparringpartner in te spelen op organisatie vraagstukken.

Boeiende onderwerpen

Vier bijeenkomsten

De college bestaat uit vier bijeenkomsten.

De deelnemers krijgen op de laatste dag een opdracht mee. Tijdens de dagen gaan de handen uit de mouwen. Naast een introductie college, bestaan de lessen uit groepsopdrachten en intervisie. Het programma start om 10:00 uur en eindigt om 16.00. Tussendoor is er een lunch en gelegenheid om even een stuk te wandelen of nader met elkaar kennis te maken.

Gecertificeerd door:
Deel deze college:
College details
Van Scientific management (Taylor) tot Rijnlands organiseren.
Dagen:
Dag 1: 8 mrt 2024
Dag 2: 15 mrt 2024
Dag 3: 22 mrt 2024
Dag 4: 29 mrt 2024
PE punten KIWA/Hobéon
4
Prijs:

€1920

Andere colleges

Hollands College biedt een academische werkplaats op post-HBO niveau. De colleges en leergangen zijn praktisch van opzet,
met actuele thema’s en praktische werkvormen. Up-to-date kennis en wetenschap vormen de brug naar de praktijk.

Specialisatie Psychosociale Arbeidsbelasting
Hoe en met wie kun je het verschil tussen werkdruk en stress risico’s in kaart brengen?
Specialisatie Veiligheid
Over gevaar, risico, Quick scan, en het RI&E proces leer je alles tijdens deze colleges.
Specialisatie Gezondheid
Als strategisch preventie adviseur is het je rol om de weg te wijzen zonder zelf te jongleren met kennis.
Strategisch Preventiemedewerker Basis
Om met succes verder te kunnen, biedt deze basis je de kracht om met plezier door te gaan.
Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Nadat een risico inventarisatie is uitgevoerd, dient deze te worden getoetst. De Arbokerndeskundige is hiervoor bevoegd.
Talent, drijfveren en employability
Vitaliteit in organisaties met het Capability model
Coachen en trainen
Hoe je anderen kunt uitdagen, vragen stellen en ontwikkelen.
Van gedrag naar organisatie cultuur
Je leert alles over cultuur en onderstromen in organisaties