College:

Talent, drijfveren en employability

Waar een vorige generatie zekerheid had om op een bepaalde leeftijd te stoppen met werken, lonkt er voor de huidige generaties een heel ander perspectief. De belangrijkste verandering is dat onzekerheid toeneemt. Iedereen moet langer doorwerken en inzetbaar zijn. Hoe lang of op welke manier?

Om deze vragen te beantwoorden gaan we tijdens deze college aan de slag met begrippen als talent, drijfveren en employability. Meer inzicht in de ‘fit’ tussen mens, arbeid en organisatie biedt daarvoor de basis. Na deze college kun je passend blijven adviseren en toekomstgericht mee blijven denken.

Zo houd je mensen in de organisatie breed inzetbaar en groeit de organisatie mee met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Boeiende onderwerpen

Vier bijeenkomsten

De college bestaat uit vier bijeenkomsten.

De deelnemers krijgen op de laatste dag een opdracht mee. Tijdens de dagen gaan de handen uit de mouwen. Naast een introductie college, bestaan de lessen uit groepsopdrachten en intervisie. Het programma start om 10:00 uur en eindigt om 16.00 uur. Tussendoor is er een lunch en gelegenheid om even een stuk te wandelen of nader met elkaar kennis te maken.

Gecertificeerd door:
Deel deze college:
College details
Vitaliteit in organisaties met het Capability model
Dagen:
Dag 1: 9 september 2022
Dag 2: 7 oktober 2022
Dag 3: 11 november 2022
Dag 4: 25 november 2022
PE punten KIWA/Hobéon
4
Prijs:

€1450,-

Andere colleges

Hollands College biedt een academische werkplaats op post-HBO niveau. De colleges en leergangen zijn praktisch van opzet,
met actuele thema’s en praktische werkvormen. Up-to-date kennis en wetenschap vormen de brug naar de praktijk.

Specialisatie Psychosociale Arbeidsbelasting
Hoe en met wie kun je het verschil tussen werkdruk en stress risico’s in kaart brengen?
Specialisatie Veiligheid
Over gevaar, risico, Quick scan, en het RI&E proces leer je alles tijdens deze colleges.
Specialisatie Gezondheid
Als strategisch preventie adviseur is het je rol om de weg te wijzen zonder zelf te jongleren met kennis.
Strategisch Preventiemedewerker Basis
Om met succes verder te kunnen, biedt deze basis je de kracht om met plezier door te gaan.
Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Nadat een risico inventarisatie is uitgevoerd, dient deze te worden getoetst. De Arbokerndeskundige is hiervoor bevoegd.
Talent, drijfveren en employability
Vitaliteit in organisaties met het Capability model
Coachen en trainen
Hoe je anderen kunt uitdagen, vragen stellen en ontwikkelen.
Van gedrag naar organisatie cultuur
Je leert alles over cultuur en onderstromen in organisaties