Specialisatie Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid Arbeidsveiligheid is een interessant en breed vakgebied. Veiligheidsrisico’s op het werk hebben namelijk betrekking op gedrag in relatie tot techniek en organisatie.  Het kan gaan om acute en zichtbare risico’s. Bijvoorbeeld als een machine niet is afgeschermd en een medewerker daardoor zijn vinger kan verliezen. Het gevaar is onmiddellijk aanwezig. Veilig werken gaat echter […]

Van Arbowet naar duurzame inzetbaarheid 

De balans tussen proactieve dienst-verlening en de waarde van werk We nemen je mee op een historische vlucht vanaf de tijd dat Van Houten met het kinderwetje startte. Vervolgens kijken we naar de ontwikkelingen, waaronder de industrialisatie en wat de huidige waarde van werk is. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkvermogen. Het komt allemaal aan bod. […]