Dynamische RI&E

De Dynamische RI&E De visie achter de Dynamische RI&E is dat de werkomstandigheden beter worden als we de kennis van medewerkers gebruiken. De Dynamische RI&E vormt een basis waarin hun ideeën meetellen. Zo kan een team samen verbeteringen bedenken die iedereen goed vindt. Degene die het proces leidt, moet geloven dat medewerkers slim zijn en […]

Zelf-Determinatie Theorie (ZDT)

De Zelf-Determinatie Theorie De Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) stelt dat alle mensen drie essentiële universele psychologische basisbehoeften hebben: de behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie (ABC). Dit ziet er als volgt uit: De behoefte aan autonomie is vervuld als mensen zich psychologisch vrij voelen in hun werk. Dat kan wanneer ze zelf hun taken kunnen kiezen, […]

Welke Arbokerndeskundige mag onze RI&E toetsen?

Welke Arbokerndeskundige mag onze RI&E toetsen? Werkgevers zijn verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te laten toetsen. Dit betekent dat een Arbokerndeskundige kijkt naar HOE het onderzoek is uitgevoerd om het arbobeleid vorm te geven. Hoe werkt dit? Neem als voorbeeld een groep mensen die in de ICT werkzaam zijn. De groep bestaat […]

Werkdruk onderzoek

Werkdrukonderzoek nader bekeken Inleiding werkdrukonderzoekDe Arbowet verplicht werkgevers om psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkdruk, te voorkomen of beperken. Dat vereist inzicht in de werkdruk in een organisatie, maar hoe onderzoek je dat? Cecile de Roos, Arbeids- en Organisatiedeskundige ontwikkelde een aanpak, die door het Ministerie van SZW als voorbeeld is gebruikt voor het eigen expertise team […]

Intern ongewenst gedrag

Intern ongewenst gedrag De Inspectie SZW heeft begin 2022 een onderzoek op het gebied van intern ongewenst gedrag uitgevoerd (volgens de zgn. Delphi-methode).  Het gaat daarbij om intern ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie) op het werk tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers. En dus niet om agressie en geweld van derden. De […]

Psychologische veerkracht

Veerkracht

Psychologische veerkracht Zouden we misschien getuige zijn van een nieuwe psychologische stroming na corona tijd? We bekijken dit vanuit wetenschappelijk oogpunt in dit artikel over psychologische veerkracht.  De grenzen van de positieve psychologie De stroming van de positieve psychologie heeft tot op de dag van vandaag veel invloed gehad. Rond het jaar 2000 nam werkgeluk […]

Systemisch coachen in tijden van arbeidsmarktkrapte

Systemisch coachen in tijden van arbeidsmarktkrapte Uit een recent onderzoek onder meer dan 1.400 wereldwijde CEO’s en bestuursleden blijkt dat het tekort aan personeel een probleem is om giftig gedrag aan te pakken. Ondanks dat het overduidelijk is dat het een recept is voor verloop en ziekte. In dit artikel zijn de vijf belangrijkste aanvliegroutes […]

Persoonlijke zone

Hoe dicht wil je dat ik bij je kom? De ‘persoonlijke ruimte’ werd door cultureel antropoloog Edward T. Hall (1966) geïntroduceerd. Volgens hem kun je de ruimte om je heen verdelen in vier zones. Van binnen naar buiten gaat het dan achtereenvolgens om: de intieme zone (0-45 cm) de persoonlijke zone (45-120 cm) de sociale […]

Jongeren en stress

Het misverstand over jongeren en stress Volgens de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) lijdt wereldwijd een record aantal jongeren aan ernstige depressies of angststoornissen. In sommige delen van de samenleving is er een neiging om deze trend af te doen als het product van een overdreven verwend, overbedeeld en overgevoelig ‘sneeuwvlokgeneratie’. Het tegendeel is waar. Er zijn […]

Van advi-zeur naar adviseur

Van advi-zeur naar adviseur Auteur: Cecile de Roos MWO CMC Onderwater stromen Als HR-adviseur ben je als een gids in je bedrijf en wijs je de mensen de juiste weg. Hoe doe je dat effectief in jouw organisatie? Hoe houd je rekening met allerlei subculturen? En wat betekent dit voor je adviesstijl? Mensen overschatten de […]